I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslag og input til VVM-undersøgelse for Storstrømsbroen har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet en landskabskarakteranalyse.

De nuværende forhold i området er beskrevet og analyseret efter ”landskabskaraktermetoden”. Undersøgelsesområdet omfatter et vand- og landområde i en radius på 10 km omkring den planlagte Storstrømsbro.

Analysen er delt i to typer af påvirkede områder. Nærvirkningen i de områder der fysisk skal rumme de nye landanlæg for broen og fjernvirkningen i de øvrige områder, hvor man har mulighed for visuel kontakt med den nye bro.

I analysen vurderes konsekvenserne for påvirkningen af landskabet og de visuelle forhold af Storstrømsbroprojektet. Analysen sætter fokus på landskabets karakteristiske træk, kvaliteter, værdier og sårbarhed.

Resultatet af landskabsanalysen er præsenteret i rapportform, der er velegnet som bilag til VVM-rapporten.