Med udgangspunkt i eksisterende, sammenhængende grunde med ældre villabebyggelse er udført plananalyse, volumenstudier og efterfølgende konkurrenceprogram for parallelle opdrag til forslag til ny boligbebyggelse på grunden.

Området er karakteriseret ved at ligge meget eksponeret mod Svanemøllebugten og i forbindelse med den nye strand. Der fandtes ikke lokalplan for området, kun rammebestemmelser i kommuneplanen. Det var derfor vigtigt at foretage en grundlæggende analyse, før arkitektkonkurrencen kunne udskrives. Der er taget hensyn til mange parametre og udarbejdet et analyseredskab til at vurdere hvilken tæthed, bebyggelsen kunne have og stadig være attraktivt udformet med gode interne og eksterne lysforhold. Analysen førte til visualiseringer af teoretiske bygningsvolumener på stedet, ud fra forskellige bygningsprincipper.

Konkurrencen blev gennemført med Hasløv & Kjærsgaard som konkurrencesekretær og rådgiver for dommerkommiteen.

Vinderprojektet har efterfølgende dannet grundlag for forslag til lokalplan.