NIRAS udarbejder VVM-redegørelse for en udvidelse af Odense Havneterminal ved Lindø med 50 ha. Hasløv & Kjærsgaards opgave omfatter udarbejdelse af afsnit til VVM-redegørelsen vedr. påvirkningen af de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt den visuelle påvirkning af landskabet.

Odense Fjord og Munkebo-området er karakteriseret af store landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser.

Landskabsanalysen er udarbejdet på grundlag af landskabskaraktermetoden. Ved hjælp af en 3D-model af projektet er der udarbejdet fotorealistiske visualiseringer fra fem fotostandpunkter, som bedst belyser den visuelle påvirkning. Visualiseringerne belyser dels en fuldt udbygget erhvervshavn og dels en midlertidig situation med en produktionshavn for store betonelementer.