Interview om Rekreativ Kystsikring

Lokale og Anlægsfonden har lavet et temasite for Rekreativ Kystsikring, som bl.a. har fokus på, hvordan vi kan undgå, at havvandet ikke ødelægger vores huse og samtidig sikre at vi kan være ved vandet og bruge kysterne til aktiviteter.

Vores to arkitekter Dan B. Hasløv og Mathilde Bjerregaard har bidraget med et interview.