Tegnestuen har udarbejdet rapport om “Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter” for Videncenter for Kystturisme med henblik på at afdække, om de arealer, der i dag er udlagt til turisme, udgør et reelt potentiale som lokomotiv for udvikling af turismeprojekter.
Vi har besigtiget og registreret omkring 70 arealer. Samtidig har vi afholdt dialogmøder med 16 kystkommuner og hørt om strategierne for udviklingen af turisme. Konklusionerne er klare. Kun ganske få arealer har potentiale til at skabe vækst for turismen i Danmark.
Rapporten blev fremlagt i forlængelse af DIs konference “Genstart dansk turisme – visioner for et væksterhverv”.
Download rapporten her