Roskilde Kommune udvikler en helt ny villaby, Holmehøj, i Gundsømagle. Den nye bydel er skabt med forbillede i den engelske haveby, hvor små grupper af villaer ligger omkring en grøn have eller lille plads. Et boligstræde af byhuse er rygraden i bebyggelsen og det naturlige samlingspunkt bydelen. Den nye bydel rummer ca. 200 boliger vest for den eksisterende by.

Udgangspunktet har været at skabe et område, hvor kvaliteterne ved at bo i en landsby frem for at bo i byen bliver fremhævet. Det betyder, at oplevelsen af ‘naturen’ eller ‘det grønne’ har været et af de centrale omdrejningspunkter med muligheden for at opleve en følelse af nærvær i forhold til området.

Holmehøj

Kunst er en integreret del af Holmehøj i Gundsømagle. Ud over at være et dejligt og grønt beboelseskvarter har Holmehøj noget helt specielt. Områdets masterplan er udviklet som et integreret samarbejde mellem arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard og billedkunstnerne Bosch & Fjord. Kunst og oplevelser er indarbejdet i selve grundstrukturen af området. Dermed bliver Holmehøj et beboelseskvarter og et område, der byder på kultur og kunst som en integreret del af hverdagen.

Stinetværk

For at aktivere de grønne områder og for at gøre dem til en integreret del af hverdagen er kvarterets grundstruktur meget varieret opbygget omkring et netværk af stier. Der er vandrestier, elefantstier og kondistier. I Holmehøj er det indlysende at gå. Stierne starter lige ved døren, og det er lettere at gå fra det ene sted til det andet end at køre. Man nyder de grønne områder ved at færdes i dem, og helst som en integreret del af hverdagen.

Fælles friarealer

Holmehøj bygges op omkring en fælles struktur og identitet. Det er udformningen af friarealerne, som giver området sin helt egen identitet. Området er opdelt, så alle parceller danner små enklaver eller grupper. Hver enklave eller parcelgruppe har sit eget friareal, som vil få sin helt egen identitet.

Men den store attraktion er Holmehøjs vartegn og navngiver, højene. På østsiden ligger 3 store høje ved siden af søen. Det er det centrale, fælles friareal. Hver høj har en stor rød terrasse på toppen og er forbundet med et netværk af røde stier. Stierne løber ned af bakkerne mod søen og indbyder til en tur rundt om søen. Bakkerne ligger for den ene ende af søen, og i den modsatte side ligger der en boulebane, der er indbygget i landskabet. Området er et socialt mødested, hvor man samles ved søbredden. Boulebanen og dens omkringliggende bænke inviterer mest til en lidt mere rolig måde at ‘hænge ud’ på, mens der ved bakkerne kan være mere gang i den. Ikke mindst om vinteren, når de benyttes som kælkebakker.

Helhedsplanen for Holmehøj er udviklet for Wamsler og Rex af Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Bosch & Fjord.

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet i alt 5 lokalplaner for bebyggelsens etaper.