Nyborg Kommune har besluttet at realisere vores helhedsplan for Nyborg Marina. Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, marina og havnens forskellige brugere. Helhedsplanen sætter rammen for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder.

Et særligt fokus i Helhedsplanen har været at samle og styrke de forskellige maritime interesser, styrke byens møde med vandet og mødet mellem byens turister fra land og de sejlende fra vandet.

Med helhedsplanen udvikles nye arealer på havnen, og de eksisterende optimeres med fokus på at skabe gode muligheder for ophold og aktiviteter, der både henvender sig til de enkelte havnefunktioners primære brugere og samtidig åbner for oplevelser og aktiviteter for alle aldre og borgergrupper.

Helhedsplanen optimerer og sammenbinder marinaens delområder. Dette skal blandt andet sikres med en ny promenadestrækning gennem havneområdet, der byder på mange og forskellige udsigter og oplevelser på ruten gennem havnen.